Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie gaat de rekening bij sommige zorgverzekeraars rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, gelden onderstaande tarieven.

Zitting fysiotherapie € 35,00
Screening directe toegankelijkheid € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 30,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Lange zitting € 70,00
Toeslag aan huis behandeling € 15,00
Niet nagekomen afspraak € 30,00
Sportmassage (wordt niet vergoed door verzekeraars) – 30 minuten € 25,00
Sportmassage (wordt niet vergoed door verzekeraars) – 60 minuten € 45,00

Voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met de praktijk.
Indien u een afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de kosten voor de geplande behandeling bij u in rekening te brengen.

Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie?

Zorgverzekeraars en vergoeding per 1 januari 2019
Omdat wij de kwaliteit van de behandelingen willen waarborgen en willen doorontwikkelen met nieuwe en betere behandelmethoden beëindigen wij per 1 januari sommige contracten.

Vanaf 1 januari 2019 hebben wij nog WEL een contract met:

 • DSW, Stad Holland
 • ASR: Ditzo, ASR, Aevitae ASR (let op: niet aevitae achmea of aevitae caresq!), De Amersfoortse
 • Menzis, Anderzorg, Azivo, Hema

Wij hebben geen contract met de volgende verzekeraars, maar dit zijn volledige restitutiepolissen, waardoor de behandelingen uit het aanvullend pakket ALTIJD WEL volledig vergoed worden:

 • Nationale Nederlanden , Delta Lloyd
 • OHRA
 • CZ PZP (politiezorgpolis)
 • ONVZ, VvAA

Vanaf 1 januari 2019 hebben wij GEEN contract meer met:

 • PNO, AZVZ
 • ENO (ZorgDirect, Salland en HollandZorg)
 • De Friesland
 • VGZ (VGZ cares, IZA, IZZ, Unive, zorgverzekeraar UMC)
 • OWM Zorg en Zekerheid
 • Achmea (Zilveren Kruis Achmea, Avero Achmea, Interpolis, Agis, Take Care Now, OZF Achmea, IAK, pro life, Aevitae achmea)
 • FBTO
 • CZ, CZdirect (de politiezorgpolis, PZP, is wel volledig restitutie, waardoor er volledige vergoeding is)
 • Caresq: Caresco, Promovendum, Besured, National Academic

Bij een restitutiepolis krijgt u bij niet gecontracteerde zorg vaak wel (vrijwel) het hele bedrag vergoed. Deze nota moet u dan wel zelf indienen. Bij een naturapolis wordt meestal 65-80% vergoed. Dit kunt u zelf nakijken in de verzekeringsvoorwaarden. Veranderen of de verzekering aanpassen naar een restitutiepolis kan alleen voor 1 januari.

Zorgverzekeraars en vergoeding per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 hebben wij nog WEL een contract met:

 • DSW, Stad Holland
 • ONVZ, VvAA, PNO
 • ASR: Ditzo, Caresco ASR, Aevitae ASR (let op: niet Aevitae Achmea!), IAK ASR, De Amersfoortse
 • ENO (ZorgDirect, Salland en HollandZorg)
 • De Friesland
 • VGZ (VGZ cares, IZA, IZZ, Unive, zorgverzekeraar UMC)
 • Menzis, Anderzorg, Azivo
 • OWM Zorg en Zekerheid

Vanaf 1 januari 2018 hebben wij GEEN contract meer met:

 • Achmea (Zilveren Kruis Achmea, Avero Achmea, Interpolis, Agis, Take Care Now, OZF Achmea, IAK, pro life, Aevitae Achmea)
 • FBTO
 • CZ, CZdirect
 • Delta Lloyd (Delta Lloyd vergoedt wel het hele bedrag van de behandeling)
 • OHRA (OHRA vergoedt wel het hele bedrag van de behandeling)

Dit kan consequenties hebben voor de vergoedingen. Kijk in uw polis welk percentage vergoed wordt.

Fysiotherapie in de basisverzekering
Bij bepaalde aandoeningen, waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Bij kinderen, tot 18 jaar, met deze aandoeningen worden alle medisch noodzakelijke behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Kinderen met andere aandoeningen krijgen maximaal twee maal negen behandelingen per aandoening vergoed, als dat medisch noodzakelijk is. Volwassenen kunnen dus een aandoening hebben die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering
Het is dus mogelijk dat u een aandoening hebt die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximumaantal behandelingen, een maximumbedrag of zijn er andere beperkingen.
Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor fysiotherapie onbeperkt worden vergoed als ze medisch noodzakelijk zijn.
Bekijk hoe de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie 100%.

 

Reacties zijn gesloten.